Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Çed / Ön Çed / Ptd
  ÇED Gerekli Değildir Belgelerinin Alınması
  ÇED Rapor ve Projelerinin Hazırlanması
 
  Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması

Çevre İzini / Lisansı
  Geçici Faaliyet belgesi
  Çevre İzni
  Çevre Lisansı

Çevre Hizmetleri
  Doğaya Yeniden Kazandırma Projelerinin Hazırlanması
  Akustik Ölçüm (Gürültü Ölçümü) ve Raporlama
  Toz ve Gürültü Modellemeleri
   

Ölçüm Hizmetleri
  Baca Gazı (Emisyon Ölçümleri)
  Gürültü Ölçümleri
  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ölçümleri
  Baca gazı Emisyon Ölçümünün Yapılması
  Pm10 Ölçümünü Yapılması
  Çöken toz Ölçümünün Yapılması
  Hava kalitesi Dağılım Modellemesinin Yapılması
Atık Yönetimi / Lisanslar
  Ambalaj Atık Toplama, Ayırma ve Geri Kazanım Lisansı
  Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı
  Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı
  Tehlikeli Atık Taşıma TSE Uygunluk Belgesi
Diğer Hizmetlerimiz
  GSM Ruhsat Başvuru Dosyası Hazırlanması
  Emisyon İzin İşlemleri
  Deşarj İzin İşlemleri
 
 
Grafik Tasarim